Trang chủGÓC HỌC TẬP → Ngữ pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp Tiếng Anh

1. disappointed in : thất vọng vì (cái gì)2. disappointed with : thất vọng với (ai)3. exited with : hồi hộp vì4. familiar to : quen thuộc với5. famous for : nổi tiếng về6. fond of : thích7. free of : miễn (phí)8. full of : đầy9. glad at :…
III. Trạng từ (adverbs)Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau1. Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom....)Ex: They often get up at 6am.2. Giữa trợ động từ và động từ thườngEx: I have recently finished my homework.TĐT adv V3.…
Bài viết đưa ra cách chia loại từ tiếng Anh trong câu dựa vào dấu hiệu nhận biết là vị trí của từ trong câu. I. Danh từ (nouns):Danh thường được đặt ở những vị trí sau1. Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)Ex:…
1. Effective và Efficient Effective chỉ ra rằng kết quả công việc là thoả mãn yêu cầu, Efficient không những thoả mãn mà còn làm tốt, trong thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất, etc. Ex : John was assigned to type 5 documents in 30 minutes. Nếu trong…
1. Lose /lu:z/ – thua cuộcLoose /lu:s/ – lỏng, không được chặt2. Weird /wɪəd/ - kỳ quặc Chứ không phải Weird nha!3. Their /ðeə/– tính từ sở hữuThey’re – viết tắt của “they are”There /ðeə/- dùng để chỉ một địa điểm hay một ý tưởng4. Your /jɔ:/ - tính từ…
I. SHALL – SHOULD1. SHALL:Được dùng trong những trường hợp sau:– Dùng trong cấu trúc thì Tương lai (Simple Future) ở ngôi thứ nhất.I shall do what I like.– Diễn tả một lời hứa (promise), một sự quả quyết (determination) hay một mối đe dọa (threat).If you work hard, you…
1. Công thức 1: Noun + Adjective(Danh từ + Tính từ )mile –wide: rộng một dặm.lightning-fast: nhanh như chớp.snow –white: trắng như tuyếtduty-free: miễn thuế hải quanrock-hard: cứng như đáhome- sick: nhớ nhàsea –sick: say sóngair sick: say máy baywater-proof: không thấm nướcair-tight: kín gió, kín hơipraise-worthy: đáng khentrust-worthy: đáng…
1. Hope: mong muốn điều gì đó xảy ra. Ta dùng “hope” khi khao khát một điều gì đó nhưng không chắc chắn liệu nó có xảy ra hay không.Ví dụ:+ I hope it doesn’t rain on our wedding day. (Tôi hi vọng trời không mưa vào ngày cưới của…
Trang chủGÓC HỌC TẬP → Ngữ pháp Tiếng Anh