Trang chủLịch khai giảng → Lịch khai giảng
Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

THông báo cập nhật lịch khai giảng tháng 2-2018. Xin mời cá bậc phụ huynh theo dõi để nắm bắt rõ chi tiết hơn lịch học, để sắp sếp thời gian cho các con cho phù hợp.

Lịch khai giảng của Trung tâm Anh ngữ UK tháng 1/2015

Khóa học

Cấp độ

Giáo trình

Thời lượng

Số buổi

GVBN

Ngày khai giảng

Thời gian học

Tiếng Anh Mầm non

Pre- kinder

Finger print 1

2 buổi/ tuần

32

100%

12/1/2015

17h30 – 19h30

Pre- kinder

First friends 2

      2 buổi/ tuần

32

100%

Liên hệ

Liên hệ

Tiếng Anh Tiểu học

Starter A

Family and friends 1

2 buổi/ tuần

32

100%

Liên hệ

Liên hệ

Starter C

Family and friends 2

2 buổi/ tuần

32

100%

Liên hệ

Liên hệ

Beginner

American Adventure

2 buổi/tuần

28

100%

Liên hệ

Liên hệ

Pre- intermediate

American Adventure

2 buổi/tuần

28

100%

Liên hệ

Liên hệ

Intermediate

American Adventure

2 buổi/tuần

28

100%

Liên hệ

Liên hệ

Advanced

American Adventure

2 buổi/tuần

28

100%

Liên hệ

Liên hệ

Tiếng Anh Người lớn

Beginner A

Know How Opener

2 buổi/tuần

34

100%

13/1/2015

18h00 – 20h00

Pronunciation

Pronunciation workshop manual

2 buổi/ tuần

15

100%

Liên hệ

Liên hệ

Speaking & writing for IELTS

IELTS books

2 buổi/ tuần

24

100%

13/1/2015

18h00 – 20h00

TOIEC

TOIEC books

2 buổi/ tuần

24

100%

12/1/2015

18h00 – 20h00

 

 

Trang chủLịch khai giảng → Lịch khai giảng