Trang chủLịch khai giảng → Lịch khai giảng tháng 1/2015

Lịch khai giảng tháng 1/2015

Lịch khai giảng của Trung tâm Anh ngữ UK tháng 1/2015

Khóa học

Cấp độ

Giáo trình

Thời lượng

Số buổi

GVBN

Ngày khai giảng

Thời gian học

Tiếng Anh Mầm non

Pre- kinder

Finger print 1

2 buổi/ tuần

32

100%

12/1/2015

17h30 – 19h30

Pre- kinder

First friends 2

      2 buổi/ tuần

32

100%

Liên hệ

Liên hệ

Tiếng Anh Tiểu học

Starter A

Family and friends 1

2 buổi/ tuần

32

100%

Liên hệ

Liên hệ

Starter C

Family and friends 2

2 buổi/ tuần

32

100%

Liên hệ

Liên hệ

Beginner

American Adventure

2 buổi/tuần

28

100%

Liên hệ

Liên hệ

Pre- intermediate

American Adventure

2 buổi/tuần

28

100%

Liên hệ

Liên hệ

Intermediate

American Adventure

2 buổi/tuần

28

100%

Liên hệ

Liên hệ

Advanced

American Adventure

2 buổi/tuần

28

100%

Liên hệ

Liên hệ

Tiếng Anh Người lớn

Beginner A

Know How Opener

2 buổi/tuần

34

100%

13/1/2015

18h00 – 20h00

Pronunciation

Pronunciation workshop manual

2 buổi/ tuần

15

100%

Liên hệ

Liên hệ

Speaking & writing for IELTS

IELTS books

2 buổi/ tuần

24

100%

13/1/2015

18h00 – 20h00

TOIEC

TOIEC books

2 buổi/ tuần

24

100%

12/1/2015

18h00 – 20h00

 

 

Trang chủLịch khai giảng → Lịch khai giảng tháng 1/2015