Trang chủTin tức → Thế giới đón mừng Lễ Phục Sinh 2015

Thế giới đón mừng Lễ Phục Sinh 2015

Yesterday Catholic believers everywhere together celebrate Easter, the day Jesus Christ rose again immediately after suffering on the cross to atone for humanity.

Great Easter this year solemnity everywhere, from the Vatican to the city of Jerusalem.

This Day ceremony and send messages through the world, Pope Phan Xi She reminds people to live in the spirit of Easter, urging people to Him prayers for the victims of the massacre religion, specifically mentioned that nearly 150 new Catholic Christians persecuted Muslims killed in Kenya.

In Kenya, the prayers, to merge religion and celebrated, marking the first day of the 3 day-long program to commemorate those who died.

7f3da6ff 522f 4b9c be49 b63486d2ed54

Ngày hôm qua, tín đồ Thiên Chúa Giáo khắp nơi cùng nhau đón mừng Lễ Phục Sinh, là ngày Chúa Giêsu, tức đấng Christ sống lại sau khi chịu nạn trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại.

Đại lễ Phục Sinh năm nay được cử hành trọng thể khắp nơi, từ Vatican cho đến thành phố Jerusalem.

Nhân ngày đại lễ này và qua thông điệp gửi toàn thế giới, Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô nhắc nhở mọi người phải sống trong tinh thần Phục Sinh, kêu gọi mọi người cùng Ngài dâng lời cầu nguyện cho nạn nhân của những vụ thảm sát tôn giáo, đặc biệt nhắc đến chuyện gần 150 tín đồ Thiên Chúa Giáo mới bị khủng bố Hồi Giáo giết hại ở Kenya.

Tại Kenya, những buổi cầu nguyện cho hợp nhất tôn giáo cũng được cử hành, đánh dấu ngày đầu tiên của chương trình kéo dài 3 ngày để tưởng niệm những người mới chết.

Trang chủTin tức → Thế giới đón mừng Lễ Phục Sinh 2015